BioColourLab_blogi-kansi-1024x657.jpg

Luonnonväriaineiden merkityksiä suunnittelussa

Muotoilijat kokevat muun muassa luonnonvärien paikallisuuden ja luontoyhteyden, monimuotoisuuden estetiikan sekä uniikkiuden tarjoavan uusia ulottuvuuksia suunnitteluun. 

Ympäristömyötäisten materiaalivaihtoehtojen löytäminen motivoi monia suunnittelijoita tarkastelemaan myös väriaineita uudesta näkökulmasta. Luonnonväriaineet kiinnostavat, koska ne tarjoavat luonnonmukaisen ja turvallisen vaihtoehdon synteettisille väriaineille, erityisesti tuotteissa, joiden muutkin materiaalit ja prosessit pyritään valitsemaan ekologisesti. Luonnonväriaineiden teolliset sovellukset ovat vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa, mutta luonnonväriaineet soveltuvat jo nyt erityisen hyvin uniikkeihin tai pientuotantona valmistettuihin tuotteisiin. 

BioColourLab__blogi-4-1024x683.jpg
Värinlähteiden kerääminen ja väriaineen valmistaminen ovat osa kokonaisvaltaista ja moniaistista prosessia.

BioColour-hanke ja Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry järjestivät yhteistyössä muotoilijoille suunnatun BioColour Lab –työpajan, joka kokosi muotoilijoita luonnonväriaineaiheisen tutkivan työskentelyn ja keskustelujen äärelle. Työpaja toteutui Vähäsillan leirikeskuksessa 17. -18.9.2020 ja työpajaan osallistui tekstiili-, koru-, sisutus- ja kalustesuunnittelun ammattilaisia eri puolelta Suomea. Työpajan ohjelma rakentui puheenvuoroista, värjäystyöskentelystä, luovista kokeiluista luonnonväriaineiden parissa, keskusteluista sekä loppunäyttelystä. Puheenvuoroina kuultiin BioColour-hankkeen johtajan Riikka Räisäsen esitys luonnonväriaineiden ominaisuuksista sekä Aalto-yliopiston muotoilun tutkimuksen tohtorikoulutettavan Pirita Laurin puheenvuoro muotoilijan kokemista merkityksistä luonnonrytmisissä prosesseissa. Värjäystyöskentelyä ohjasivat Helsingin yliopistossa käsityötieteen maisteriopistoja suorittava Jaana Krouvi ja käsityönopettaja Minna Laari-Lehtinen. 

BioColourLab_blogi-7-1024x662.jpg
Vähäsillan ympäristö tarjosi paikallisia värinlähteitä kuten mesiangervoa ja järviruokoa.

Pienemmän mittakaavan sovellusten lisäksi muotoilijat pohtivat luonnonväriaineiden yhteyttä myös laajempaan vaateteollisuuden ja kulutuskulttuurin muutokseen. Luonnonväriaineilla värjääminen käsityöllisessä mittakaavassa on hidas prosessi, jonka lopputulos ei ole täysin kontrolloitavissa. Tämä voi aikaansaada arvostavamman ja syvemmän suhteen väriin, mikä voi taas lisätä itse tuotteen arvostamista ja halukkuutta huoltaa ja vaalia sitä pidempään. Väriaineen alkuperän tuntemus liittää suunnittelijan sekä värjätyn tuotteen tai teoksen vastaanottajan ympäristöön ja lisää tarinallisuuden kautta tuotteeseen käyttöarvoa syvempiä merkityksiä. Värien vaihtelevuus, muuttuminen ja ennakoimattomuus lisäävät värien uniikkiutta ja siten mahdollisesti niiden haluttavuutta ja luksusarvoa. 

BioColourLab_blogi10-1024x683.jpg
Laura Saarivuori-Eskolan värjäysnäytteitä.
BioColourLab_blogi5-1024x705.jpg
Ecoprint-menetelmällä värjäämistä. Saija Lehtonen sekoittaa kattilaa ja Minna Laari-Lehtinen pitelee kantta.

Luonnonväriaineiden käytön myönteisinä puolina muotoilijat pitivät muun muassa moniaistisuutta ja prosessin monipuolisuutta. Värjäystulosten yllätyksellisyys näyttäytyi kiinnostavana ominaisuutena, joka voi parhaimmillaan muuttaa suhtautumista kontrolloituina pidettyihin väreihin, mutta joka asettaa myös haasteita tuotannon mittakaavan kasvattamiseen ja tulosten toistettavuuteen. Tähän mahdollisina ratkaisuina nähtiin värierä-ajattelu ja laajempi kulttuurinen muutos suhteessa materiaalien tasalaatuisuuteen.  

BioColourLab_blogi2-1024x683.jpg
Havina Jäntti kokoaa värjäysnäytteitä.

Uutuuteen ja kiihtyvään tuotantoon perustuvan kulutuskulttuurin sijaan tarvitaan tuoreita tapoja luoda uutuutta. Työpajassa pohdittiinkin luonnonväriaineita tapana uudistaa olemassaolevia tuotteita sekä materiaaleja. Lisääntyvä ymmärrys (luonnon-)väriaineiden alkuperästä ja mahdolliset uudet konseptit, joissa kuluttaja osallistuu hankkimansa tuotteen valmistamiseen tai viimeistelyyn, voisivat luoda tuotteille lisäarvoa ja tukea tuotteen käyttäjän aktiivista toimijuutta passiivisen kuluttajuuden sijaan.  

BioColourLab_blogi3-1-1024x675.jpg
Sirpa Hasa (keskellä) esittelee töitää osallistujien loppunäyttelyssä. Muut osallistujat vasemmalta oikealle: Mira Järvinen, Sonja Tanskanen ja Kukka Rantanen.

Katso verkkonäyttely työpajassa syntyneistä värjäys- ja materiaalikokeiluista.

Teksti ja kuvat: Riikka Alanko, BioColour-hankkeen sisältökoordinaattori

Jaa
FacebookTwitter