BioColour

BioColour is one of the consortiums funded by the Strategic Research Council in ‘Innovative Materials and Services to Promote Resource Wisdom and Sustainable Development (IMPRES)’ program for the years 2019–2025. The full webpage of BioColour will be launched at the end of 2019. Meanwhile, you can follow our progress via BioColour social media channels.

Instagram: https://www.instagram.com/biocolour/

Twitter: https://twitter.com/biocolourfi

Facebook: https://www.facebook.com/BioColourFI

You are also warmly welcome to our official and Open for All BioColour Kick-Off which will be held on 11th November from 3 to 6 p.m. at University of Helsinki Think Corner, 2nd floor Think Lounge. See our social media channels for more detailed program! The BioColour Kick-Off will be streamed and you can follow the program in the University of Helsinki UniTube https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21237

What is our aim at BioColour?

Sustainable bio- and circular economy calls for alternatives for the one-sided production and consumption culture based on mass markets. The aim of the Bio-based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) project is to develop new methods of biocolourant production, characterization and application, which enable the buildup of novel processes leading to a variety of sustainable items. Also, the BioColour project aspires to establish the cultural, social and ethical aspects associated with producing and consuming biocolourants and enhance wider adaption of sustainability in businesses and consumer lifestyles. BioColour project helps generating new high-class sustainable biocolour business and advancing existing business opportunities in Finland. The BioColour consortium is multidisciplinary representing scientists from the University of Helsinki, University of Eastern Finland, Aalto University, Häme University of Applied Sciences, Luke Natural Resources Institute Finland, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, North Carolina State University, USA and University of Campinas, Brazil.

Consortium Leader
Riikka Räisänen
[email protected]
+358 50 318 3973

Interaction Coordinator
Riikka Alanko
[email protected]
+358 50 478 4501

BioColour

BioColour on yksi Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2019–2025 rahoittamista konsortioista ohjelmassa ”Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES)”. Hankkeen viralliset nettisivut julkaistaan loppuvuodesta 2019. Sillä välin, kun rakennamme nettisivujamme, voit seurata hankkeen etenemistä sosiaalisen median kanaviemme kautta.

Instagram: https://www.instagram.com/biocolour/

Twitter: https://twitter.com/biocolourfi

Facebook: https://www.facebook.com/BioColourFI

Lämpimästi tervetuloa myös viralliseen ja kaikille avoimeen BioColour Kick-Off – tilaisuuteemme, joka järjestetään 11. marraskuuta kello 15–18 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, 2. kerroksen Think Lounge -tilassa. Julkaisemme tarkemman ohjelman sosiaalinen median kanavillamme, pysy kuulolla! BioColour Kick-Off –tilaisuus striimataan ja ohjelmaa on mahdollista seurata livenä Helsingin yliopiston UniTube kanavalla osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21237

Mikä on BioColour-hankkeen tavoite?

Kestävän bio- ja kiertotalouden toteuttamiseksi tarvitaan vaihtoehtoja massatuotantoon perustuvalle tuotteiden valmistukselle ja kulutukselle. BioColour (Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille)-hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten sovellusten kehittämisen tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa. Lisäksi Biocolour-hanke pyrkii vakiinnuttamaan bioväriaineiden tuottamiseen ja käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia, ja siten vahvistamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista taloudessa ja kuluttajakäyttäytymisessä. BioColour-hanke auttaa luomaan uutta ja kehittää jo olemassa olevaa korkeatasoista bioväriaineisiin ja kestäviin ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa Suomessa. Tutkimushanke on monitieteinen ja ryhmässä on tutkijoita Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Aalto yliopistosta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Luke Luonnonvarakeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä, North Carolina State University:sta Yhdysvalloista sekä Campinasin yliopistosta Brasiliasta.

Konsortion johtaja
Riikka Räisänen
[email protected]
+358 50 318 3973

Vuorovaikutusvastaava
Riikka Alanko
[email protected]
+358 50 478 4501