Tietoa hankkeesta

Nykyinen värjäysteollisuus käyttää valtaosin synteettisiä väriaineita. Perinteisten, luonnollisista yhdisteistä valmistettujen väriaineiden käyttö on hyvin vähäistä, ja monia biopohjaisiakin materiaaleja joudutaan vaihtoehtojen puutteessa värjäämään synteettisin väriainein. Siksi värjäysteollisuuden tarpeisiin on löydettävä uusia, luonnon- ja kestävyysperiaatteiden mukaisia vaihtoehtoja. 

BioColour-tutkimushankkeessa kehitetään uusia menetelmiä bioväriaineiden tuotantoon ja käyttöön. Ekotehokkuuden lisäämiseksi väriaineiden lähteenä pyritään hyödyntämään metsä- ja ruokateollisuuden sivuvirtoja, mutta tutkimuksen kohteena ovat myös erilaiset viljellyt värikasvit sekä väriä tuottavat mikrobit. Tavoitteena on luoda bioväriaineiden “väripaletti”, joka sisältäisi niin keltaisia, punaisia, ruskeita, vihreitä, sinisiä kuin mustiakin värejä. 

Taloudellisia värjäysratkaisuja 

BioColour-hankkeessa tutkimuksen kohteena on koko väriaineiden tuotantoketju. Kaikki väriyhdisteet testataan niiden sisältämien mahdollisten haitallisten ominaisuuksien varalta. Lisäksi tutkitaan erilaisia tapoja tuottaa värillistä materiaalia sekä miten materiaalit ja niissä olevat väriaineet kestävät vaihtelevia olosuhteita. Tutkimustyön myötä kehitetään jo olemassa olevaa sekä luodaan uutta taloudellisesti kannattavaa ja kestävää bioväriaineisiin liittyvää liiketoimintaa. 

Tutkimustuloksista kootaan kansainvälisestikin ensimmäinen bioväriaineiden tietokanta. Tietokantaan keskitetään tutkimustietoa bioväriaineiden tuotantoketjuista sekä käyttöturvallisuudesta ja laadusta. Keskitetystä tiedosta hyötyvät niin värjäysteollisuuden eri toimijat, päättäjät kuin tutkijatkin Suomessa ja kansainvälisesti. Tavoitteena on, että tietopankki mahdollistaisi bioväriaineiden aiempaa laajamittaisemman käytön.  

Tulevaisuuden väripaletti 

Varsinaisten väriaineiden lisäksi hankkeen keskeisenä tutkimuskohteena ovat bioväriaineisiin liittyvät kulttuuriset, sosiaaliset sekä eettiset näkökulmat. Bioväriaineisiin liittyy luonnostaan jonkinasteinen värisävyn vaihtelu, eikä väri ole usein yhtä voimakas kuin synteettisen väriaineen tuottama. Hankkeen tavoitteena onkin herätellä keskustelua “uudenlaisesta estetiikasta” erilaisin tuote-esimerkein sekä taidenäyttelyin – synteettisen värin asema “normaalina” on aika kyseenalaistaa. 

Erityisen tärkeää kuluttajien mieltymysten ymmärtäminen on silloin, kun uusien, luonnonväriaineilla toteutettujen tuotteiden lanseeraaminen on ajankohtaista. Bioväriaineilla toteutettu tuote voi voimakkaisiin synteettisiin väreihin tottuneisiin silmiin näyttää haalistuneelta tai epätasalaatuiselta. Keskustelua värien monimuotoisuudesta tullaan käymään erilaisten yhteiskehittämisprojektien sekä kuluttajakyselyiden avulla, jotta bioväriaineiden käyttö voitaisiin omaksua luontevaksi osaksi kestävää elämäntapaa. 

biocolour_infograph_fi_cropped-1024x859.png

Tutkimustieto käytäntöön yhdessä kumppanien kanssa

BioColour-hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden yrityskumppanien kanssa. Bioväriaineita kehitetään sekä testataan käytännössä erilaisten tuoteprototyyppien kautta, jotta tuotteet vastaisivat mahdollisimman hyvin kuluttajien tarpeisiin. Yrityskumppaneita ovat indigovalmistaja Natural Indigo Finland, tekstiilivalmistaja Nanso, kenkiä valmistava Talla, tekstiilien värjäykseen ja viimeistykseen erikoistunut Värisävy, maalivalmistaja Uula, pakkauksia valmistavat Sulapac sekä Marvaco ja pinnoitteita valmistava SSAB. Toiselle rahoituskaudelle alkaen 1.8.2022 tuli mukaan uusia partnereita: tiedekasvatukseen keskittyvän verkoston LUMA-keskuksen Kemianluokka Gadolin, Suomen suurin neulevalmistaja Orneule Oy, villasta ja pellavasta kudottujen tekstiileiden valmistaja Lapuan Kankurit, tekstiili- ja muotialaa harjoittavien jäsenten liitto Suomen Tekstiili ja Muoti, sveitsiläinen juoksukenkien valmistaja ON running, kuteiden ja lankojen värjäämiseen keskittynyt Lappajärven värjäämö Oy, design studio Studio Elina Helenius ja mm. luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvää opetusta antava Ammattiopisto Livia.

Jotta bioväriaineisiin liittyvää tietoa ja niiden mahdollisuuksia kestävämpänä vaihtoehtona saadaan levitettyä vielä laajemman yleisön tietoisuuteen, BioColour-hankkeessa tuotetaan oppimateriaaleja yhdessä kuluttajien sekä opettajankouluttajien kanssa. Oppimateriaaleihin liittyvässä yhteistyössä kumppaneina toimivat Tekstiiliopettajaliitto sekä Kotitalousopettajien liitto. Kansainvälisenä yhteistyökumppanina on Society of Dyers and Colourists, joka on Iso-Britanniassa toimiva kansainvälinen väritieteeseen erikoistunut yhdistys. 

BioColour (Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille / BioColour – Bio-based Dyes and Pigments for Colour Palette) -hanke on yksi kolmesta Strategisen tutkimuksen neuvoston ”Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES)” -ohjelman vuosina 2019–2025 rahoitettavista tutkimuskonsortiosta. Konsortio on monitieteinen, ja hankkeessa työskentelee tutkijoita Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Luonnonvarakeskus Lukesta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä, North Carolina State Universitysta Yhdysvalloista sekä Campinasin yliopistosta Brasiliasta. Tutustu hankkeeseemme katsomalla videotallenne BioColour-konsortion Kick-Off -tilaisuudesta 11.11.2019

Yhteistyökumppanit

KtaoL_logo_web-copy-300x152.png
Marvaco_Oy_Logo_RGB_with_SafetyArea.png
Nanso_Logo.png
natural_indigo_logo.jpg
SSAB-Logotype-RGB.png
SDC_Logo_Screen-300x140.png
Sulapac-logo_original-300x186.png
talla-logo-2016.png
TOLry_logo_vaaka_RGB-300x95.png
Maalintekijä-300x131.png
Logo-värisävyneliväri1-300x84.png
LapuanKankurit_TwoRows-pieni-1024x407.jpg
image001.png
luma_flower-multicolored_text-black-vertical-fi.png
gadolin_tunnus_4vari_rgb-1024x411.png