Jordan_opinnaytetyo_kasvipohjaisten1.png

Kasvipohjaisten väriaineiden säänkesto

Suvi-Liisa Jalkanen Hämeen ammattikorkeakoulusta tutki opinnäytetyössään kasvipohjaisten väriaineiden säänkestoa. Tavoitteena oli tutkia, voiko kasvipohjaisesta materiaalista valmistaa vaalealta pohjalta erottuvaa maalia, joka kestää ulko-olosuhteita viikon ajan.

Toimeksiantajayrityksen toimittamaan orgaaniseen liuottimeen sekoitettiin kahdesta eri kasvipohjaisesta materiaalista uuttamalla saatua ruskeata väriainetta. Väriaine lisättiin liuottimeen joko konsentroituna väriliemenä tai väriliemestä kuivattuna jauheena. Väriä saatiin tummemmaksi lisäämällä maaliin rautasulfaattia. Sekä kartongille että puukiekolle levitetyn maalin valon- ja säänkestävyyttä tutkittiin viikon ajan laboratoriossa ksenon-valorasituksessa ja ulkona kevättalvisessa säässä. Verrokkeina oli teollisuudessa käytettyjä kirkkaan sininen ja pinkki maali.

Paras valonkesto sekä laboratoriossa että ulkona oli rautasulfaattia sisältävillä maaleilla, huonoin jauhemaisesta väriaineesta tehdyllä maalilla. Osa valmistetuista maaleista voisi väreiltään ja säänkestoltaan sopia toimeksiantajayrityksen käyttötarpeisiin. Mutta lisää tutkimusta tarvittaisiin sopivien uuteaineiden ja mahdollisten lisäaineiden suhteiden löytämiseksi. Maalien myrkyttömyys, tasalaatuisuus ja hinta tulisi myös selvittää.

Työn toisena ohjaajana toimi BioColour-hankkeen tutkija Juha Jordan Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Jaa
FacebookTwitter