WOdermocybin-1024x382.jpg

Bioväriaineiden standardisointi

Padma Vankar on Indian Institute of Technologyn tutkija ja hänellä on pitkä kokemus bioväriaineista ja niiden tunnistamisesta Intiassa. Hän on ollut mukana luomassa bioväriaineiden standardisointijärjestelmää Intiassa, jossa on luotu standardit jo yhdelletoista eri väriaineelle.

Bioväriaineiden standardisointi on tärkeää, jotta voidaan varmistua väriaineen alkuperästä ja huomata mahdolliset tuoteväärennökset. Esimerkiksi arvokkaampia bioväriaineita saatetaan korvata halvemmilla luonnon väriaineilla joko kokonaan tai osittain, tai lisätä niihin synteettisiä väriaineita. Mahdotonta ei ole sekään, että synteettinen väriaine myydään bioväriaineena.

Standardisointiprosessissa on tärkeää huomioida seuraavat näkökohdat: Miksi bioväriaineiden standardisointia tarvitaan? Kuinka standardisointi auttaa väriaineen tuottajaa ja ostajaa? Voidaanko bioväriaineita käyttää ja soveltaa samalla tavalla kuin synteettisiä väriaineita teollisessa mittakaavassa?

Tietyn värisävyn toistettavuus, se että värjäystulos olisi sama huolimatta värjäyserästä, on edellytys teollisen mittakaavan värjäyksessä. Bioväriaineiden standardisointia tarvitaan väriaineen tuotannon ja värjäyskapasiteetin kasvattamiseksi laboratoriomittakaavasta teolliseen mittakaavaan.

Tämän lisäksi on tärkeää varmistaa bioväriaineen alkuperä ja koostumus ja tähän tarvitaan systemaattisia kemiallisia analyysimenetelmiä, kuten kromatografisia ja spektroskooppisia menetelmiä. Kromatografisista analyysimenetelmistä ohutlevykoromatografia (TLC), korkean erotuskyvyn ohutlevykromatografia (HPTLC) ja korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) ovat tarpeellisia. Nämä menetelmät tuovat esiin bioväriaineiden erityispiirteet erottamalla eri väriaineyhdisteet toisistaan – bioväriaineet kun ovat seoksia ja jokaisella seoksella on lajispesifinen yhdistekoostumus. Myös UV-vis-spektroskopia on hyödyllinen analyysimenetelmä. UV-vis-spektrin perusteella värin koostumusta on mahdollista arvioida, ja sen perusteella värjäysresepti voidaan laskea tuottamaan erilaisia värisävyjä.

Eri väriaineiden kromatogrammit ja spektrit voidaan koota tietokantaan, josta niissä olevaa tietoa on mahdollista hyödyntää vertailukohtana esimerkiksi jotain tuntemattomampaa väriainetta testattaessa. Tästä on hyötyä sekä väriaineen tuottajalle että ostajalle. Bioväriaineiden aitouden varmistaminen on erittäin tärkeää myös väriaineiden oikean hinnoittelun kannalta.

Lopullinen bioväriaineiden standardisoinnin tavoite on luoda yksilöllinen resepti jokaiselle bioväriaineelle ja käytettävälle materiaalille (niin luonnonkuduille kuin synteettisille kuiduille). Yksiöllinen resepti kertoo väriaineiden sopivasta käyttösuhteesta sekä värinkestoa parantavista apuaineista ja niiden määristä.

Kirjoittaja: PhD Padma Vankar, Indian Institute of Technology 

antrakinonit_jauhe_pieni-1-1024x997.jpg

Kuvat: Riikka Räisänen

Jaa
FacebookTwitter